Formularz RMA
/ Zgłoszenie serwisowe

Poniższy formularz umożliwia zgłoszenie awarii sprzętu objętego gwarancją.

Po wypełnieniu formularza proszę poczekać na odpowiedź z potwierdzeniem rejestracji zgłoszenia.
Odpowiedź zostanie przesłana drogą mailową i będzie zawierała numer RMA oraz instrukcje dalszego postępowania.

Uwaga!
Serwis przyjmuje tylko przesyłki zarejestrowane i oznaczone numerem RMA.
Brak oznaczenia przesyłki numerem RMA może spowodować odmowę przyjęcia przez serwis lub opóźnić obsługę zgłoszenia.Nazwa urządzenia:


Data zakupu

Sprzęt objęty gwarancją